Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym

Jesteś tutaj:
  1. Start

Dzisiaj na tablicy

 

            W związku z wejściem w życie systemu nauki hybrydowej w naszej szkole od dnia      

17 maja 2021 r., uczniowie szkoły uczęszczają na lekcje w poniższej formie:

 

Wszyscy uczniowie klasy I – III – stacjonarnie wg planu lekcji.

17 maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy VIII i VII

18 maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy VI, V, IV

19 maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy VII i VII

20 maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy  VI, V, IV

21  maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy VIII i VII

24 maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy VI, V, IV

 

25/26/27 maja dni wolne od nauki w związku z egzaminami ósmoklasistów

 

28 maja 2021 r., stacjonarnie uczniowie klasy VIII i VII

 

Od 31 maja 2021 r., wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej.

***********************************************************************************************************

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej przedstawiono w komunikacie, który załączam do wiadomości. 


Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.

Informuję, że szkoła może zorganizować zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III 

których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania

publiczne zwiazane ze zwalczaniem covid-19.

Zajęcia świetlicowe realizowane będą, po wcześniejszym zgłoszeniu 

potrzeby opieki świetlicowej nad dzieckiem.

tel. sekretariat 41/2713022